Mogelijkheden

Containers

Containers

Wij hebben de beschikking over een groot containerpark waarmee wij aan iedere wens van de klant kunnen voldoen. Indien u een grote partij of meerdere kleine partijen bij elkaar heeft dan worden gratis containers ter beschikking gesteld. Het gaat dan om kleine vloeistofdichte containers van 1 m3 en grotere afzetcontainers van 15 m3 t/m 40 m3.

 

Wij streven naar een snelle service. De containers worden binnen 24 uur omgewisseld, retour gehaald en geleegd. Nadat het materiaal is gekeurd, wordt het betreffende factuur binnen 24 uur voldaan.

 

U kunt uw container zowel telefonisch als via onze website aanmelden.

 

Nadat de container op ons terrein is gewogen en leeggestort, krijgt de klant een factuur gespecificeerd naar soort, hierna vindt direct de betaling plaats, contant of per bank.

 

Op ons eigen terrein beschikken wij over een 3-tal weegbruggen, twee grote 70 Tons, achttien meter lang voor het in en uitwegen van de vrachten en een 4 Tons weegbrug in de loods voor het wegen van de metalen. Deze weegbruggen zijn geijkt en voorzien van een keuringsrapport van een gecertificeerde instantie.

IJzer

U kunt bij Metaalhandel Van Erp BV terecht met de volgende typen ijzer:

 

 • IJzer legeringen (bijv. matrijzen)
 • Constructie zwaar plaatijzer > 10mm
 • Kort zwaar ijzer > 5mm
 • Plaatijzer
 • Knipijzer
 • Stansijzer
 • Gietijzer
 • IJzerdraaisel.

 

Zie voor voorbeelden de afbeeldingen hiernaast

Metaal

U kunt bij Metaalhandel Van Erp BV terecht met de volgende metalen:

 • Accu’s
 • Lood
 • Tin
 • Zink
 • Electromotoren
 • Sloopraffineer
 • Aluminium
 • Brons
 • Geelkoper
 • Roodkoper
 • Kabel
 • RVS

Zie voor voorbeelden de afbeeldingen hiernaast.

Demontage

Regelmatig komt het voor dat een partij van complete producten wordt afgedankt zoals combiketels, geisers, machines uit de zuivelindustrie, computers, zonneluifels, etc.

Hiervoor hebben wij een speciale afdeling waar al deze producten vakkundig worden gedemonteerd. Eenmaal gedemonteerd en gescheiden zijn deze weer geschikt voor diverse afzetmogelijkheden.

Vernietiging

Wij geven een vernietigingsverklaring af voor materialen of produkten die niet meer in de handel mogen komen.

Door middel van persen, knippen of demonteren kunnen wij garanderen dat dit op een verantwoorde en vertrouwde manier gedaan wordt.

Sloopwerken

Grootschalige of kleinschalige projecten kunnen wij voor u door middel van VCA opgeleid personeel laten uitvoeren.