Koper OK toon je ID

07 dec, 2012 Koper OK toon je ID

WAAROM DE LEGITIMATIEPLICHT De invoering van de legitimatieplicht is een van de maatregelen om koperdiefstal aan te pakken en koperdieven te ontmoedigen. De legitimatieplicht maakt het koperdieven moeilijker om hun gestolen waar aan te bieden bij een metaalopkoper. De dief moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en kan dus geen valse naam meer opgeven. De metaalopkoper registreert in geval van contante uitbetaling de naam, het adres en het nummer en type identiteitsbewijs van de klant. Als het aangeboden koper achteraf gestolen blijkt te zijn, is de dief dus gemakkelijk op te sporen. De legitimatieplicht is van toepassing op producten en materialen die bestaan uit koper (inclusief koperkabels) of een koperlegering. De meest voorkomende koperlegeringen zijn messing en brons. De legitimatieplicht die vanaf 1 januari 2013 geldt, is van kracht geworden door aanpassing van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. De aanpassing van het uitvoeringsbesluit is aangekondigd in het Staatsblad in oktober 2012.