ISO 14001 certificering opgestart

02 nov, 2012 ISO 14001 certificering opgestart

De ISO 14001 milieunorm is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieu-managementsystemen. Met een milieu-managementsysteem, gebaseerd op de ISO 14001 milieunorm, besteden wij structureel aandacht aan onze milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Hierbij staan centraal het voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van milieu risico’s en het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.