Bezoekrapport legitimatieplicht koperhandel

08 nov, 2013 Bezoekrapport legitimatieplicht koperhandel

Verispect controleert in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie of artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht wordt nageleefd. Op grond van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht is bij u op 06-11-2013 een controle uitgevoerd en er is geen overtreding geconstateerd.